Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM W GLIWICACH

NA STANOWISKO: specjalisty ds.administracyjnych w wymiarze 1 etatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Anna Woroch zamieszkała w Gliwicach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Woroch  uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje na aplikowane stanowisko.

Nabór na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych - GCE.1.12.2020

Dokumenty należy złożyć do dnia 15.01.2021 r. do godz. 1400  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych” w sekretariacie głównym lub na portierni Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach lub przesłać pocztą tradycyjną. Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.