Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego - 16.05.2022r.

Protokół kontroli doraźnej- Kuratorium Oswiaty-24.03.2022r.

Protokół kontroli Nr 51/1207/NS/HDM/22

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Protokół kontroli - ZUS z dnia 30.12.2021r.

Protokół kontroli Nr 108 z dnia 16.09.2021r.

Protokół kontroli Nr 190 z dnia 27.08.2021r.

Arkusz obserwacji- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- 06.2021

Protokół Kontroli Nr 105- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 2020

Protokół Kontroli - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - 2019

Arkusz obserwacji - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie-2021

Arkusz obserwacji - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

PROTOKÓŁ KONTROLI-PIP-10.2020