Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja obiektu hali sportowej, zaplecza sanitarnego wraz z projektem zaplecza dydaktycznego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku hali 20-05-2022
9:00
1 0
2. Modernizacja pomieszczeń zaplecza dydaktycznego i instalacji elektrycznej Etap I  19-05-2022
9:00
0 0
3. Przeprowadzenie kursów/szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu - dwie części 15-06-2020
9:00
0 0
4. Przeprowadzenie kursów/specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu - trzy części 09-01-2020
9:00
0 0
5. Przeprowadzenie kursów/ specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 04-12-2019
9:00
2 1
6. Przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu: "Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym" - II etap 21-10-2019
9:00
0 0
7. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach 18-09-2019
9:00
0 0
8. Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu: Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - "Oznaczenia chromatograficzne" 03-06-2019
9:00
0 0
9. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - rozbiórka budynku 27-05-2019
9:00
1 0
10. Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu: Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - część 2 "Stylizacja paznokci" 01-04-2019
9:00
0 1